De praktijk in de klas bij informatica

  • brc_001.jpg
  • brc_002.jpg
  • brc_004.jpg

Het Bertrand Russell College in Krommenie heeft mij uitgenodigd om tijdens de informaticalessen van de 1e klassen een gastles te geven. Tijdens deze lessen heb ik de leerlingen van deze leuke school inzage gegeven over het belang van security & privacy. Het was al snel duidelijk hoeveel informatie er online over hun (mogelijk) beschikbaar is en hoe makkelijk we geneigd zijn onze privacy prijs te geven, bijvoorbeeld om ‘gratis’ gebruik te kunnen maken van apps als Snapchat, Facebook enz. Met behulp van concrete voorbeelden heeft dit de leerlingen toch enigszins doen nadenken over hun eigen online activiteiten.


Bertrand Russell College plaatste zelf ook een artikel op hun website De praktijk in de klas bij informatica